Clubgebouw De Delftsche Sport

In de 16e eeuw liet de gemeente Delft maar liefst 22 torens in de stadswallen bouwen, als uitzichtpunt of voor de opslag van wapens. In 1914 werd een bewaard gebleven toren omgebouwd tot clubgebouw van roeivereniging De Delftsche Sport (DDS). En is nog steeds in gebruik. Het ontwerp kwam van Han van Meegeren, later beroemd als meestervervalser van Vermeer. En ook hier is echt niet van nep te onderscheiden. Je kunt het gebouw bezoeken tijdens Open Monumentendag.

Van toren naar clubgebouw

Bij de oprichting in 1885 zat de roeivereniging in een houten loods vlakbij de Gist- en Spiritusfabriek. In dit schuitenhuis waren geen kleedkamers, douches en er was zelfs geen toilet. Dus toen het aantal leden groeide, ging de vereniging op zoek naar een ander clubgebouw. En kwam op het idee om de -toen sterk vervallen- Sint-Huybrechtstoren van de gemeente te kopen.

Clubgebouw (straatzijde)
Clubgebouw (straatzijde)

Han van Meegeren maakte een clubgebouw van de 16-eeuwse toren. Hij was destijds student Bouwkunde in Delft en al een paar jaar lid van de roeivereniging. Hij knapte de toren op, waarbij de verdwenen bovenste verdieping werd gereconstrueerd en vensters werden aangebracht. En hij ontwierp het neoromantische boothuis dat aan de toren vast kwam te liggen. Ook hier is echt en nep niet van elkaar te onderscheiden. Het boothuis zou zo uit de 16e eeuw kunnen komen.

Moderne vleugel

In de jaren 90 dreigde het hele gebouw vanwege de toegenomen scheepvaart langzaam in de Schie weg te zakken. Het clubgebouw was nodig aan herstel toe en bovendien (weer) te krap geworden door het groeiend aantal leden. In 2005-2006 werd het gebouw gerenoveerd en kreeg het een nieuwe transparante vleugel met douches en kleedkamers. Daar bovenop een dakterras met mooi uitzicht over de Schie.

Rietveldse toren
Rietveldse toren

Iets verderop aan de Schie staat overigens de andere overgebleven toren, de Rietveldse toren (de derde waltoren is de Bagijnetoren, aan de andere kant van het centrum)

Sint-Huybrechtstoren bezoeken

Het adres is: Oostplantsoen 140. Het gebouw is gratis te bezichtigen tijdens Open Monumentendag. Ook doet de vereniging vaak mee aan het leuke festival Delft Fringe (jaarlijks in juni). Dan kun je naar een optreden van bijvoorbeeld een cabaretier of muzikant in de toren van het gebouw. Je kunt natuurlijk ook lid worden van De Delftsche Sport.