Renaissance

De renaissance ontstond rond 1420 in Italië. De Oud-Griekse en Romeinse bouwkunst werd herontdekt en bewonderd. Pas een eeuw later kwam de renaissance ook naar ons land.

Kenmerken vroege renaissance

In Nederland kwam de renaissance maar langzaam op gang. Vanaf 1530 gingen Nederlandse bouwmeesters renaissance versieringen aanbrengen op nog veelal gotische gebouwen. Wat ze ontleenden aan de Romeinse bouwkunst waren de frontons (driehoekige bekroningen van een deur, raam of topgevel) en de zuilen. Zoals de forse, simpele Dorische zuil, de Ionische zuil met krulvormige versieringen en de nog slankere, rijkversierde Korinthische zuil.

Kenmerken late renaissance

De late renaissance liep van ongeveer 1565 tot 1630. De renaissance motieven werden verder aangepast aan de Nederlandse traditionele bouwwijze. De bakstenen gevels kregen lagen natuursteen. En in die periode had je veel trapgevels en topgevels, met rijke versieringen. Bijvoorbeeld met festoenen of guirlandes (versieringen in de vorm van een slinger met fruit of planten). Belangrijke architecten uit de late renaissance waren Hendrick de Keyser en Lieven de Keij. De late renaissance wordt ook wel maniërisme genoemd.

Nederlandse architectuur in renaissancestijl

Je ziet bijvoorbeeld stadhuizen en stadspaleizen in deze stijl.

  • Stadhuis Franeker

Bekijk de artikelen over gebouwen in renaissancestijl op deze site.