Jugendstil, art nouveau

In de 19e eeuw waren de neostijlen populair, waarbij architecten  teruggrepen op bouwstijlen uit het verleden. Aan het eind van de eeuw had men hier genoeg van. Men wilde een echt nieuwe stijl: art nouveau (jugendstil). De stijl ontstond in Nederland rond 1895.

Kenmerken jugendstil

De nadruk bij jugendstil lag op decoratie. Kenmerkend voor de stijl waren de plantaardige motieven, zoals bloemen, bladeren en stengels. De stijl was uitbundig, sierlijk en asymmetrisch. En er werd veel gebruik gemaakt van siersmeedijzerwerk en glas-in-lood. Wat verder opvalt: de (licht)gekleurde bakstenen; soms waren hele gevels van witte of gele baksteen. Ook kregen de gebouwen vaak loggia’s, torentjes en erkers.

Slaoliestijl

Critici waren over het algemeen niet enthousiast over de stijl en verzonnen verschillende spotnamen. Zoals de ‘slaoliestijl’, genoemd naar een affiche van Jan Toorop uit 1895 voor de Nederlandse Oliefabriek in Delft, van Van Marken.

Jugendstil in Nederland

Je ziet veel jugendstil (art nouveau) in Den Haag en omgeving, maar ook in andere steden staan mooie gebouwen in deze stijl.

  • Huis van Lorrie, Den Haag

Bekijk de artikelen over jugendstil gebouwen op deze site.