Gotiek

Vanaf ongeveer 1230 ontstond de gotiek in Nederland. Gotische gebouwen hadden vaak grote vensters, spitsbogen en waren rijk gedecoreerd. Rond 1560 werd de gotiek verdrongen door de renaissance.

Kenmerken gotische architectuur

Gotische kerken vallen vooral op door hun gigantische hoogte. En in tegenstelling tot de romaanse kerkgebouwen hadden ze grote ramen, en waren ze rijkelijk versierd. Kenmerkend zijn bijvoorbeeld de indrukwekkende glas-in-loodvensters.  Boven de vensters en deuren zitten spitsbogen. Daarom wordt de stijl ook wel spitsbogenstijl genoemd.

Gotische architectuur in Nederland

In Nederland zijn niet alleen prachtige gotische kerken bewaard gebleven, maar ook stadhuizen.

  • Oude Kerk, Delft

Lees uitgebreide artikelen over gotische gebouwen op deze site.