Classicisme (1630 – 1700)

Bij het classicisme wordt gekeken naar de klassieke oudheid (net als bij de renaissance). Vooral symmetrie en verhoudingen zijn belangrijk. Classicistische gebouwen doen vaak denken aan een tempel.

Kenmerken classicistisch gebouw

Classicistische gebouwen hadden een eenvoudige hoofdvorm, en goede verhoudingen. Deze zouden bijdragen aan de evenwichtigheid van mens en gebouw. Je kunt een classicistisch gebouw herkennen aan een symmetrische voorgevel en indeling, pilasters, een driehoekig fronton boven de vensters en een middenrisaliet, oftewel een voorgevel die iets uitsteekt. Een classicistisch gebouw doet vaak denken aan een tempel.

Architecten classicisme

Jacob van Campen was de sleutelfiguur in het ontstaan van het classicisme in Nederland. Hij introduceerde de bouwstijl in Nederland. Wereldfaam verwierf hij met het Paleis op de Dam. Ook ontwierp hij het Mauritshuis in Den Haag, samen met Pieter Post. Post werd ook een belangrijk architect en ontwierp bijvoorbeeld Huis Ten Bosch en het stadhuis in Maastricht.

Classicistische gebouwen in Nederland

Het classicisme komt op rond 1630 en loopt tot ongeveer 1700. Bekijk de classicistische gebouwen op deze site.